Ontdek het Project

Vezels voor de toekomst

Briefgeld, kleding en scheepstrossen zijn drie eindproducten waar de stevige vezels van de abacaplant in verwerkt worden. Op de Filipijnen wordt al eeuwenlang abaca geteeld. De abacaboeren in Mindanao zagen de impact van een project waarbij kleinschalige cacaoboeren aan de internationale keten gelinkt werden. Dat wilden zij ook. We steunen de boeren in hun ambitie. Er zijn drie knelpunten geïdentificeerd die de boeren remmen in hun ambitie. Met elk van die knelpunten gaan we aan de slag, zodat er een duurzame en eerlijke waardeketen voor abaca staat waar ook de kleinschalige boeren van profiteren.

Training van boeren en grotere werkgelegenheid

De boeren vormen het begin van de waardeketen. De kwaliteit van de producten die zij leveren bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het eindproduct. Daarom verdiepen de boeren hun kennis tijdens trainingen. Ze leren hun teelt te optimaliseren en een efficiëntieslag te maken in de verwerking van abaca. Ook is het belangrijk dat de boeren samenwerken in coöperaties. Deze coöperaties verkopen de abaca aan een lokale verwerkingsfabriek of exporteur. Op die manier worden de boeren gelinkt aan de wereldmarkt.

Mindanao telt veel werklozen en mensen met een baan waarmee ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Jaarlijks komen er duizenden jongeren bij op de arbeidsmarkt. Er is werk genoeg op de plantages. Binnen het project werken we aan hogere inkomsten van de boeren en stimuleren we hen om werknemers aan te nemen. Ook zetten we in op werkgelegenheid in de sector.

Landrechten en toegang tot krediet

Eén van de grootste uitdagingen in Mindanao zijn de landrechten van de boeren. De oorsprong hiervan gaat terug tot de Spaanse overheersing in het verleden. Na de onafhankelijk stonden landhervormingen op de politieke agenda. Daarbij werden ook bewoners van andere eilanden aangemoedigd om naar Mindanao te verhuizen. Vanaf de jaren 1960 kwamen daar multinationals bij die grootschalige landbouwprojecten wilden starten op het eiland. Een steeds groter deel van de boeren bezit geen grond. In 2018 nam de regering een wet aan die een herverdeling regelt. De afgelopen jaren zijn hier grote stappen in gezet, maar nog niet al het land is toegeschreven aan individuen. Binnen het project zetten we ons in om de registratie van de landrechten zo snel mogelijk af te handelen.Landrechten zijn cruciaal voor de boeren om toegang te krijgen tot kredieten.

Met een lening kunnen de boeren investeren in hun bedrijf. Er is één bank die leningen verstrekt aan boeren, maar in de praktijk zijn de leningen voor veel boeren nog altijd onbereikbaar. Binnen het consortium zetten we een nieuwe structuur op waarbij de lening verstrekt wordt via de coöperaties en de boeren samen verantwoordelijk zijn voor een goed beheer van de plantages.

 

Blijf op de hoogte