Ontdek het Project

In 2016 voert Woord en Daad actie voor het nieuwe jaarthema: Cashew, de noot aan de man! Cashewnoten bieden werkgelegenheid en inkomen. Van cashewvrucht naar borrelhap, via de cashewboom in het winkelschap.

WAAROM DE CASHEWSECTOR?

Wereldwijd stijgt de vraag naar cashewnoten. Reden: ze zijn gezond én lekker. Voor boeren in Burkina Faso en Benin is cashew een van de belangrijkste gewassen. In beide landen is de noot een groot exportproduct. Dat geeft veel werkgelegenheid, zou je zeggen. Zeker als de bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft en afhankelijk is van landbouw. De realiteit is helaas anders. Zo’n 90% van de cashewnoten wordt opgekocht bij de boeren en direct geëxporteerd. In Azië worden ze verwerkt tot eetbare noot. Daar heeft Afrika dus helemaal niks meer aan. De uitdaging is dan ook om de noten lokaal te verwerken en samen te werken met fabrieken. Want een cashew is niet zomaar gekraakt, daar komt heel wat bij kijken (zie illustratie). Daarnaast is het vergroten en verbeteren van de oogst een uitdaging, zodat de landen ook op volume de concurrentie aan kunnen.

WAT IS HET DOEL?

Economische ontwikkeling van een land vormt de basis voor sociale ontwikkeling. Doel van Cashew, de noot aan de man is bijdragen aan een winstgevende en concurrende cashewsector in Burkina Faso en Benin. Een sector waarin alle betrokken partijen- van boer tot aan handelaar – op duurzame wijze samenwerken. Met dit project worden minimaal 10.000 cashewboeren (en hun gezin!) geholpen hun inkomsten te verhogen. Daarnaast stijgt het aantal banen in de verwerking van de cashew van 800 naar 2.500 in 2021. Dit zijn duizenden gezinnen die nu afhankelijk zijn van tijdelijk en laag betaald werk. Een stabiele baan zorgt voor geld en geld geeft toegang tot voedsel, onderwijs en zorg. Daarom werkt Woord en Daad, naast onderwijs en eerste levensbehoeften, óók aan economische ontwikkeling.

HOE ZET WOORD EN DAAD ZICH IN VOOR BANEN?

Onderwijs ligt aan de basis van de ontwikkeling van mensen. Maar het is geen eindpunt. Via vakonderwijs trainen onze partnerorganisaties honderden jongeren tot vakbekwame experts. Daarna gaan jongeren en ouderen aan de slag op de arbeidsmarkt, in allerlei sectoren.

Maar dan moeten er wel banen zijn. Niet elke sector is even winstgevend, productief en kan de concurrentie aan. Veel boeren telen bijvoorbeeld cashewnoten, die na de oogst meteen worden verscheept naar Azië. Het arbeidsintensieve verwerkingsproces (stomen, kraken, pellen, sorteren) vindt plaats buiten Afrika. Terwijl dat juist veel werkgelegenheid kan betekenen in landen als Benin en Burkina Faso. Daarom werkt Woord en Daad samen met organisaties in ontwikkelingslanden om kansrijke sectoren, zoals de cashew, op een hoger plan te tillen. Met als doel dat juist ook de armen meeprofiteren!

HOE PAKKEN WE DE DAT AAN?

Voor een krachtige cashewsector in Burkina Faso en Benin richt Woord en Daad en haar partners zich op drie pijlers:
1.Verbeterde productiviteit en een nog betere kwaliteit van de cashewnoten. Alle boeren krijgen gelijke kansen waarmee hun concurrentiepositie versterkt wordt. Een goede en stabiele samenwerking tussen boeren en verwerkers is hierbij cruciaal. Dit betekent voor boeren: landbouwtrainingen voor 10.000 boeren, kredieten en spaarproducten voor 5.000 boeren, ondersteuning van 150 boerencoöperaties in opslag, verkoop en levering, diverse modelplantages.
2.Een concurrerende verwerkingsindustrie, van ruwe noot tot cashew die geschikt is voor consumptie. Na lokale verwerking worden de noten pas geëxporteerd. Dit betekent voor meer dan 1.700 personen (voornamelijk vrouwen) een baan in de verwerking van de cashewnoot. De noten worden verwerkt in de twee bestaande fabrieken en in vier nieuwe lokale werkplaatsen. Om te kunnen voldoen aan wereldwijde kwaliteitseisen wordt gewerkt aan kwaliteitsbeheersystemen. Van de restproducten van de cashew worden ook producten gemaakt, zoals sap uit de cashewappel en olie uit de cashewschil. Dit biedt weer werkgelegenheid voor honderden mensen en is duurzaam en innovatief.
3.De Afrikaanse cashewsector is een aantrekkelijke sector om in te ondernemen en een baan te hebben. Het project zet zich daarom ook in om de overheid, banken en andere instellingen bij elkaar te brengen. Zij worden gestimuleerd om een gunstig klimaat te creëren voor ondernemers en werknemers in de cashewsector.

WAT KOST HET?

De totale kosten voor de ontwikkeling van de cashewketen in Burkina Faso en Benin bedragen 5.817.353 euro voor de periode 2016 – 2021. Alle projectpartners dragen bij in de kosten. De bijdrage van Woord en Daad is 1.027.967 euro. Als alle partijen hun bijdrage realiseren, ontvangt het project bijna 3 miljoen euro subsidie van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vandaar: De Nederlandse overheid verdubbelt uw gift!

Doe jij mee?
Over slim investeren gesproken. Netwerken is zaken doen. Tenminste, als je het goed doet. Als deelnemer van Regio Ondernemers Barneveld sla je twee vliegen in één klap. Je vergroot je netwerk én steunt ook nog eens een goed doel. Ideaal toch?

Blijf op de hoogte